Termín konania najbližšej schôdze 

03.8.2024 na urbárskom dome o 18 hod 

Návrh ceny dreva:

Pre podielníka:

  • samovýroba – 16 EUR/m3 - /meter kubický/
  • na odvoznom mieste  50 Eur/m3 /meter kubický/

na 1 hlas (18 podielov) je dané 1.6 pm ( priestorový meter ) = 1 m3 meter kubický 

Najviac však do 13 m3. Nad 13 m3 zaplatí aj podielnik podľa trhovej ceny./m3 sa prepočítava na metre x 1,6 pm/

Pre nepodielníka:

  • samovýroba – podľa trhovej ceny
  • priblíženie – ťažba + trhová cena

Podielnik, ktorý ma do 1 hlas t.j. menej ako 1 hlas má nárok na max. 1,6 pm = 1 m3 za podielnickú cenu, ostatne za trhovú hodnotu.